Overzichtelijk aanbod Jeugd & Opvoedhulp

De aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp in regio Amsterdam hebben hun aanbod overzichtelijk samengebracht op de site
www.jeugdhulpwijzer.nl.
Via een uitgebreid zoeksysteem kunnen verwijzers het juiste programma vinden voor hun cliënten. Deze gezamenlijke aanpak is uniek in Nederland.
De site richt zich in de eerste plaats op de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, die goed op de hoogte moeten zijn van alle jeugdzorgprogramma’s die in regio Amsterdam worden aangeboden. Maar de site is ook te consulteren door medewerkers van consultatiebureaus, huisartspraktijken, scholen of centra voor jeugd en gezin. Kortom, door iedereen die professioneel te maken heeft met Jeugd & Opvoedhulp.
Het zoeksysteem van jeugdhulpwijzer.nl biedt zes zoekmogelijkheden, die apart of tegelijkertijd kunnen worden benut. Zo kunnen bezoekers aangeven of ze crisishulp zoeken, welke zorgvorm gewenst is, voor welke leeftijdscategorie de hulp gezocht wordt en in welke sector de hulp gewenst is. Ook biedt de site de mogelijkheid de hulpverlening per instelling te filteren en te zoeken op de locatie waar de hulp geboden wordt. Ten slotte kan ook vrij op trefwoord worden gezocht.
De grondig vernieuwde site, die in 2006 werd opgericht, is een initiatief van Spirit, Altra, de Bascule, MOC Kabouterhuis en HVO Querido. Behalve het aanbod van deze organisaties, zijn verschillende programma’s opgenomen van instellingen voor jeugd met een (licht) verstandelijke beperking. Te weten Lijn5 Noord-Holland, Cordaan, Stichting Philadelphia Zorg, MEE Amstel en Zaan, OC Middelveld (Leger des Heils).

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *