Justitie vertrouwen in nazorg voor lvb-jongeren na detentie

De methodiek Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor licht verstandelijk beperkte jongeren (NPT-LVB) is per 1 april erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventie van Justitie. NPT-LVB is een programma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, die terugkeren uit detentie.

Een programma krijgt de status ‘Erkend’ als Justitie vertrouwen heeft dat het programma bijdraagt aan het voorkomen van recidive. De status ‘Erkend’ is geldig voor een periode van vijf jaar.

“We zijn blij dat we voor deze doelgroep eindelijk een passende methodiek hebben kunnen ontwikkelen én dat Justitie vertrouwen heeft in de recidiveverminderende werking van NPT-LVB,” aldus Marjan Koopman, coördinator Jeugd en Veiligheid van Spirit.

Sinds 2004 wordt in Amsterdam gewerkt met de methode Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT), ontwikkeld door Spirit Jeugd en Opvoedhulp en adviesbureau Van Montfoort, in opdracht van de gemeente Amsterdam. De doelgroep bestaat voor ongeveer een derde uit jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een laag IQ blijkt belangrijke risicofactor is voor delinquentie. Het reguliere nazorgprogramma was voor jongeren met een lvb niet toereikend. Er was echter nog geen alternatief.
Daarom heeft Spirit en Van Montfoort, samen met de William Schrikker Groep voor deze jongeren de speciale variant van NPT, NPT-LVB ontwikkeld.

Kenmerkend voor NPT-LVB is onder meer:
– intensieve ambulante begeleiding gedurende 12 maanden;
– gericht op de jongere en zijn omgeving;
– actief: samen met de jongere op pad;
– ouders en andere personen uit het netwerk worden betrokken;
– hulp bij het organiseren van een passende werk-/leer- of woonomgeving;
– aandacht voor continuïteit in de zorg na NPT-LVB.

Zodra NPT-LVB geboden wordt, kan iedereen een jongere aanmelden. Op dit moment worden elementen uit NPT-LVB indien mogelijk ingezet in reguliere NPT-trajecten.

Meer weten over NPT-LVB?
Neem dan contact op met Mohammed Moumane, afdelingsmanager van Spirit NPT Amsterdam via 020 – 667 51 50.

Bent u journalist en wilt u meer weten over NPT-LVB? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via 020 – 540 05 00.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *