19 juli 2011

Justitiële jeugdinrichting het J.O.C. is lid geworden van ForCA, het Forensisch Consortium Adolescenten. ForCA is opgericht om beter zicht te krijgen op jongeren die vanwege een ernstig delict verblijven in een justitiële jeugdinrichting en de forensisch psychiatrische jeugd-GGZ. Het wil meer inzicht krijgen in, en bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling van deze jongeren.

Bundeling van krachten
ForCA is een samenwerkingsverband van justitiële jeugdinrichtingen, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, de forensische jeugd-GGZ en universitaire centra. Het vernieuwen en verbeteren van de praktijk wordt bereikt door een bundeling van deze krachten en door wetenschappelijk onderzoek, forensische expertise en de praktijk samen op te laten gaan. Specifieke werkgroepen buigen zich over methodiekontwikkeling, scholing en opleiding van medewerkers, toegepast wetenschappelijk onderzoek en residentiële diagnostiek en advisering.

Uniek
ForCA is uniek door zijn samenstelling en de samenwerking van partners uit de praktijk en de wetenschap.

Observatieafdelingen
Vanaf 1 mei 2009 heeft ForCA twee observatie-afdelingen ingericht in het Forensisch Centrum Teylingereind (Sassenheim). De twee afdelingen zijn bedoeld voor een klinische rapportage pro Justitia en advisering over de PIJ-maatregel.

Dit nieuwsbericht delen: