Stage bij Spirit

Spirit neemt als maatschappelijke organisatie haar verantwoordelijkheid in de opleiding van beroepskrachten. We vinden het belangrijk om hulpverleners, maar ook andere toekomstige medewerkers in opleiding de kans te bieden om ervaring op te doen op de werkvloer. Daarom biedt Spirit jaarlijks stageplaatsen aan.

Stageplaatsen
Spirit biedt alleen stageplaatsen aan voor 3e jaarsstudenten van de voltijd opleidingen van het HBO en op enkele plaatsen voor MBO niveau 4.  Wij bieden geen leerwerkplekken, werkervaringsplekken of BBL plekken aan.
Voor de universitaire studenten bieden wij een beperkt aantal klinische stageplaatsen en onderzoeksstages.

Interesse in een stageplek bij Spirit?
Voor het stagejaar 2015-2016 (start stage per september) plaatsen wij alle vacatures die beschikbaar zullen komen voor stagiairs tussen eind februari en eind maart op deze website.
Klik op het gewenste opleidingsniveau, hier staan de actuele vacatures voor beschikbare stageplekken. Staat jouw afdeling naar keuze er niet tussen? Dan zijn er voor dat instroommoment geen plekken beschikbaar. Het versturen van een open sollicitatie heeft dan ook geen zin.
In de vacaturetekst staat hoe je kunt solliciteren en waar je je sollicitatie heen kunt mailen/sturen. Ook staat er een sluitingsdatum in de vacaturetekst gemeld. Na de vermelde sluitingsdatum begint de brievenselectie.

Afstudeeropdrachten
Spirit biedt naast stageplaatsen ook de mogelijkheid aan HBO studenten om hun afstudeeropdracht bij Spirit uit te voeren. Door het grote aantal aanmeldingen nemen we dit jaar echter geen nieuwe aanvragen meer in behandeling.

Stageplekken

Aangenomen?
Ben je aangenomen voor een stageplaats? Gefeliciteerd!
Belangrijk om te weten:  In alle functies wordt bij Spirit aan nieuwe medewerkers de eis gesteld dat zij een zogenaamd Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Deze wordt op verzoek door het Ministerie van Justitie afgegeven. Zonder een gunstige Verklaring Omtrent het Gedrag is er geen start van de stage mogelijk.
Voor de medewerkers van Amsterbaken geldt dat zij een gunstige antecedenten kunnen overleggen. Zonder een gunstige antecedenten is er geen start van de stage mogelijk.

Meer informatie
Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via 020 - 540 05 00.

  • voor informatie over derdejaars stages, mail naar stage@spirit.nl.
  • voor vragen over bezoeken, interviews, opdrachten voor werkstukken en verzoeken voor externe opdrachten (vierdejaars HBO), vraag naar Barbara Ederveen.