Opleiding en training

Jouw professionele ontwikkeling bij SpiritDe kwaliteit van Spirit wordt bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. We vinden het dan ook belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, zodat je zowel verticaal als horizontaal kan doorstromen. Wij gaan ervan uit dat jij je beroepsopleiding hebt afgerond als je bij Spirit komt werken en richten ons op jouw doorontwikkeling als professional. Dat doen we onder andere door het inzetten van aanvullende training gericht op de werksoort waar je gaat werken of gericht op jouw functie.

Inwerken en een mentor
Als je bij Spirit komt werken krijg je doorgaans een inwerkprogramma en een mentor. Een mentor is een ervaren collega die je helpt wegwijs te worden in de organisatie en de manier waarop we werken.

Leeractiviteiten en leerlijnen
Andere activiteiten die ingezet worden voor je ontwikkeling zijn: werkbegeleiding, casu√Įstiekbespreking, training, themabijeenkomsten, workshops, symposia- en congresbezoek etc .
Spirit is momenteel bezig deze leeractiviteiten nog beter op elkaar af te stemmen en door te ontwikkelen zodat ze met elkaar een leerlijn gaan volgen.
We ontwikkelen leerlijnen voor hulpverleners, gedragswetenschappers en leidinggevenden.

Kennismaken met Spirit
Na ongeveer een half jaar neem je deel aan een dag waarin Spirit beter leren kennen centraal staat. Deze dag neemt je mee naar 1520, het hart van Amsterdam en het ontstaan van Spirit.
Bekijk hier alvast de stamboom van Spirit.

POP
Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) neemt een belangrijke plaats in. Iedere medewerker die in vaste dienst is bij Spirit heeft een POP. In dit plan beschrijf je je werkdoelen, ontwikkelpunten en je persoonlijke doelen en ambities die verbonden zijn met de functie-eisen, de teamdoelen en eventuele werkdoelen, op de korte èn lange termijn.

Vragen
Heb je na het lezen van de informatie over Opleiding en Training nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Opleiding & Training via aanmeldingenO&T@spirit.nl.