Professionals

Spirit helpt jeugdigen en gezinnen die problemen ondervinden met opgroeien en opvoeden. Er zijn verschillende manieren waarop Spirit hulp kan bieden. Voor uitgebreide informatie over onze programma's verwijzen wij u naar de jeugdhulpwijzer. Op deze site vindt u informatie over welke hulp en programma's Spirit biedt, waar deze hulp gegeven wordt en wat de aanmeldprocedure is. Op de jeugdhulpwijzer is ook het aanbod van andere organisaties in Stadsregio Amsterdam te vinden.

Crisissituatie

Voor vragen over directe hulp kunt u contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 - 2000.

Wie we zijn en wat we doen?

De hulp die Spirit biedt bestaat grofweg uit drie onderdelen:
- het jeugdmaatschappelijk werk
- de gespecialiseerde hulp
- behandelcentra.

We baseren onze hulpverlening op een aantal uitgangspunten.

Professionals
Onder professionals worden onder andere verstaan: huisartsen, schoolartsen, leraren, medewerkers van een consultatiebureau of personen die anderszins professioneel bezig zijn binnen de jeugdgezondheidszorg, op scholen of binnen Algemeen Maatschappelijk Werk. Maar ook politie, kinderrechters en leerplichtambtenaren vallen onder professionals.

Algemene brochure
Lees ook de algemene folder: Spirit biedt hulp waar nodig.