Pleegkinderen

Pleegkinderen: wie zijn dat?
Pleegkinderen zijn kinderen die door problemen voor korte of lange tijd niet meer thuis kunnen wonen. Pleegkinderen zijn eigenlijk heel gewone kinderen, jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Vaak hebben ze wat meer bagage, want het valt natuurlijk niet mee als je niet meer thuis kunt wonen. Het gaat altijd om kinderen die in Nederland wonen. Sommige pleegkinderen hebben gedragsproblemen, zijn moeilijk lerend of hebben een lichamelijke of geestelijke handicap. Pleegkinderen houden meestal contact met hun ouders.

Zijn pleegkinderen anders?
Elk kind is anders, dat geldt dus ook voor pleegkinderen. Pleegkinderen hebben, in vergelijking met andere kinderen, soms meer of op een andere manier aandacht nodig. Sommigen worden opstandig of juist stil, andere kinderen gaan door alsof er niets aan de hand is. Alle pleegkinderen hebben een soort 'scheiding' achter de rug, waardoor zij niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Soms worden ze zelfs uit hun eigen omgeving gehaald of moeten ze van school veranderen. Maar uiteindelijk zijn pleegkinderen vooral kinderen.