Pleegzorgcampagnes

Zaterdag 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur  'Ontdek de pleegouder in je buurt'.

Luister hier naar de radiocommercial 'Ik wil u wat vragen namens alle pleegkinderen van Nederland'Ontdek de pleegouder in jezelf

Wist u dat er in Amsterdam en omstreken meer dan 1.500 kinderen in een pleeggezin wonen? En dat er minder pleegouders zijn dan kinderen die pleegouders nodig hebben? De werving van pleegouders is daarom een belangrijke activiteit van Spirit. Die werving bestaat uit specifieke acties, bestandsbehoud en algemene beeldvorming. Spirit is continu op zoek naar mensen die voor korte of langere tijd een kind tussen de 0 en 18 jaar willen opvangen.
Spirit brengt het pleegouderschap -en het tekort aan pleegouders- continu onder de aandacht. Dit doen we zowel door middel van betaalde campagnes, als door het genereren van free publicity. 

Al onze campagnes worden zoveel mogelijk '360 graden'. ingericht. Hiermee bedoelen we dat we proberen alle media in te zetten.

We doen dit o.a. door de inzet van :

 1. Een tv- commercial 'Dit zijn heel bijzondere Amsterdammers'
  De commercial wordt uitgezonden via AT5/RTVnh, trams en een ondertitelde versie wordt vertoond in trams, sportkantines en is te zien op het Youtube-kanaal van Spirit.
 2. Diverse printcampagnes via dagbladen (Metro, Parool) en in trams en streekbussen.
 3. De inzet van social media. Spirit heeft een eigen twitteraccount: @spiritpleegzorg en facebookpagina
 4. Het genereren free publicity. We werken mee aan verzoeken voor radio-en televisieitems en geschreven pers, maar we benaderen de pers zelf ook.
 5. We haken in op en sluiten aan bij sluiten we aan bij (grote) landelijke campagnes. Deze campagnes worden gemaakt ik samenwerking met de 28 andere pleegzorginstellingen in Nederland.

  Zo start op 5 oktober a.s. voor de 2e keer de campagne: 'Ontdek de pleegouder in je buurt'. Als aanhaker zet Spirit een radiocommercial in. Beluister hem hier.

  Op de speciale landingspagina van pleegzorg.nl vindt u nog meer informatie over deze campagne.

 

 

  
Vakantie-pleegzorg
In het voorjaar werft Spirit specifiek voor vakantiepleegouders. Zo is er de campagne campagne pleegzorg 'wat doet u deze zomer'. Er reden 40 bussen in en rond Amsterdam rond met deze advertentie 'aan boord'.
Door middel van dit soort advertenties wil Spirit pleegouders werven die in de zomerperiode één of twee weken een kind willen opvangen. Voor meer informatie over weekend- en vakantiepleegzorg klik hier of bel 020 - 540 04 40.

Specifieke acties
Spirit houdt geregeld acties waarmee zij mensen probeert te interesseren voor het pleegouderschap. Voor een deel zijn dat landelijke acties en voor een deel houdt Spirit acties die zijn toegesneden op de Stadsregio Amsterdam.

Pleegouderdag
Naast diverse activiteiten in de acht regio's organiseert Spirit één keer per twee jaar een pleegouderdag. Dit is een dag vol activiteiten, waar pleegouders en -kinderen uit de agglomeratie elkaar kunnen ontmoeten.