Klachten

Als u tijdens de procedure om pleegouder te worden op- of aanmerkingen heeft over de gang van zaken horen wij dat graag van u. Uw suggesties voor verbetering zijn van harte welkom.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de medewerker met wie u contact heeft of zijn leidinggevende. Ook kunt u de klachtenregeling downloaden of opvragen bij het Servicepunt Pleegzorg van Spirit via 020-540 04 40.

Voor het indienen van een klacht, kunt u gebruik maken van een klachtenformulier.