Pleegouder worden?

Bent u geïnteresseerd in het pleegouderschap? Pleegouder worden is een grote stap. Het is niet zomaar iets om de zorg van een kind op u te nemen. U moet eerst voldoen aan een aantal criteria en voorwaarden die Spirit heeft vastgesteld. Daarna wordt ter voorbereiding op het pleegouderschap met iedereen een selectietraject doorlopen. In totaal neemt dit traject zes maanden in beslag en bestaat uit drie stappen: de informatieavond, het intakegesprek en de training ter voorbereiding op het pleegouderschap.

Op dit deel van de site treft u informatie over wat allemaal bij pleegouderschap komt kijken, wat de mogelijkheden zijn en welk traject u doorloopt om als pleegouder ingeschreven te worden.

U kunt voor meer informatie over pleegzorg in Stadsregio Amsterdam ook contact opnemen met het Servicepunt Pleegzorg van Spirit via het telefoonnummer: 020 - 540 04 40.

Als u in Stadsregio Amsterdam woont, kunnen wij u een gratis informatiepakket toezenden. Hiervoor hoeft u alleen dit formulier in te vullen en op de knop 'versturen' te klikken.

Als u buiten Stadsregio Amsterdam woont, belt u met het gratis telefoonnummer 0800 - 022 34 32 om doorverbonden te worden met de pleegzorgorganisatie bij u in de buurt.