Klachtenregeling

We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Als u toch niet tevreden bent over de begeleiding, vinden we het belangrijk dat u dat met ons bespreekt.

Waar kan ik mijn klacht indienen?
In onze Klachten en bemiddelingsregeling staat precies hoe u dit kunt doen. U kunt deze regeling opvragen bij het klachtensecretariaat, tel: 020-540 05 05 of bij de pleegzorgmedewerker. Ook kunt u voor het indienen van een klacht gebruik maken van het klachtenformulier.

Pleegouderraad (POR)
U kunt ook de POR informereren als u ergens tegenaan loopt. De POR behartigt de belangen van en verdedigt de rechtspositie van pleegouders bij Spirit.
Wilt u contact met de pleegouderraad over een klacht? Mail dan naar porspirit@gmail.com.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg te bellen via het telefoonnummer 020-521 99 50 of kunt u een e-mail sturen naar info@akj.nl. Het AKJ is een onafhankelijke instelling die informeert, adviseert en ondersteunt met vragen of klachten over jeugdzorg.

De klachtencommissie
U krijgt na het indienen van de klacht schriftelijk ontvangstbericht van de klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij Spirit. De leden van de klachtencommissie moeten zich onpartijdig gedragen en hebben geheimhoudingsplicht. De klachtencommissie kan bij u en bij degene op wie de klacht betrekking heeft, informatie opvragen. Ook kan de klachtencommissie alle betrokkenen gezamenlijk of apart horen.

Advies
Binnen zes weken nadat u de klacht heeft ingediend, geeft de klachtencommissie schriftelijk advies aan de Raad van Bestuur van Spirit. Dan worden ook alle betrokkenen over dit advies geïnformeerd. In dit advies geeft de klachtencommissie aan wat zij van de klacht vindt. Ook kan de klachtencommissie vertellen hoe zij denkt dat het probleem opgelost moet worden. Mocht u na behandeling van uw klacht door de klachtencommissie niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot de Inspectie Jeugdzorg. Deze zal echter altijd eerst vragen of u alle andere mogelijkheden heeft geprobeerd.

Contact
Klachtensecretariaat Spirit
Postbus 75450
1070 AL Amsterdam
Telefoon: 020 540 05 05
Fax: 020 644 08 64
E-mail: klachtensecretariaat@spirit.nl

Klachtencommissie Spirit
p/a Klachtensecretariaat
Postbus 75450 1
070 AL Amsterdam
Telefoon: 020 540 05 05
Fax: 020 644 08 64
E-mail: klachtensecretariaat@spirit.nl

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg
Nijenburg 150
1081 GG Amsterdam
Telefoon 020 521 99 50
Fax: 020 627 03 17
E-mail: info@akj.nl
Website: www.akj.nl

Inspectie Jeugdzorg
Bezoekadres: Sint Jacobsstraat 16
3511 BS UTRECHT
Postbus 483, 3500 AL UTRECHT
Telefoon: 030 230 52 30
Fax: 030 230 52 00
E-mail: info@inspectiejz.nl
Website: www.inspectiejeugdzorg.nl