Kiezen voor kinderen

Een nieuwe blik op het samenspel in pleegzorg
Joep Choy en Ellen Schulze

In dit boek wordt een werkwijze voor pleegzorg gepresenteerd die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. Bij pleegzorg zijn vele partijen betrokken en die partijen hebben dikwijls tegengestelde belangen. Beschreven wordt hoe met behulp van systeemtheoretische principes die tegenstellingen overbrugd kunnen worden: hoe kan er 'samenspel' ontstaan en hoe kan 'tegenspel' voorkomen worden.

Om eenduidigheid in de pleegzorgcontext te bevorderen, dient in de ogen van Choy en Schulze het perspectief voor het kind centraal gesteld te worden. Pleegkinderen hebben er recht op zo snel mogelijk te weten of zij terug naar huis gaan of in een pleeggezin blijven wonen. Voor ouders en pleegouders is dat minstens zo belangrijk en ook de overheid huldigt deze opvatting. In de praktijk komt het echter te vaak voor dat hierover
geen knoop wordt doorgehakt. Het telkens uitstellen van een duidelijk besluit is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. In dit boek wordt een beoordelingsboog geïntroduceerd, waarmee de hulpverleners van pleegzorg aan de hand van negen factoren een gedegen advies kunnen formuleren met betrekking tot het perspectief van het kind. Het belang van het kind bij een veilig ontwikkelingsklimaat geeft bij deze advisering de doorslag.

De in dit boek beschreven benadering richt zich in het bijzonder op de fulltime hulpverleningsvariant binnen pleegzorg, maar kan ook gebruikt worden binnen andere pleegzorgvarianten. Er worden vele voorbeelden gegeven van interventies die hulpverleners kunnen toepassen in het pleeggezin, het oorspronkelijke gezin van het pleegkind en voor de samenwerking tussen beide gezinnen. Een aantal beschreven interventies zijn eveneens toepasbaar in ambulante programma?s in de reguliere jeugdzorg.

Dit boek is bedoeld voor pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinshulpverleners, gedragswetenschappers, leidinggevenden en staf- en beleidsmedewerkers in de pleeg- en jeugdzorg, alsmede zij die daarvoor in opleiding zijn. Ook voor (aanstaande) pleegouders en voor ouders waarvan hun kind in pleegzorg verblijft, biedt dit boek een goed beeld van de begeleiding van en de besluitvorming over pleegkinderen.

Auteur: Joep Choy en Ellen Schulze
Verschijningsdatum juni 2009
Prijs 25,00 (inclusief verzendkosten)


Belangrijk: wanneer u pleegouder bent, vermeld dat dan in het vakje 'organisatie'.

Bestellen