Wat kan Spirit voor u doen?

Spirit vindt het belangrijk dat uw kind of jongere zoveel mogelijk veilig en gezond opgroeit in zijn eigen omgeving. We streven er daarom altijd naar ondersteuning bij het gezin thuis, in de buurt en op school te bieden. Bij de start van de hulp stellen we samen met u een plan op. Hierin staat wat u wilt bereiken, op welke manier en wie daar bij betrokken worden.

Helaas kan uw kind soms (tijdelijk) niet thuis wonen. We kijken dan of het mogelijk is dat familie of vrienden voor uw kind gaan zorgen. Wanneer dat niet kan, is (tijdelijk) verblijf in een van onze (gezins)huizen of pleeggezinnen mogelijk. Ondertussen krijgt u als ouder ook ondersteuning.