09 juli 2012

Televisieserie pleegzorg

Afgelopen weekend is er veel aandacht geweest voor de verkennende gesprekken die Jeugdzorg Nederland en Spirit voerde met Talpa over een televisieserie over pleegzorg.

Jeugdzorg Nederland en Spirit hebben gesprekken met Talpa gevoerd om pleegzorg wellicht via een TV-programma onder de aandacht te brengen. Op basis van deze gesprekken is een overeenkomst met Talpa gesloten om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Deze overeenkomst bevat meerdere waarborgen die de belangen van het pleegkind dienen.

De overeenkomst is aan het bestuur van Jeugdzorg Nederland voorgelegd. Omdat het format tot veel vragen leidt, gaan we nu gezamenlijk met Talpa verder praten over een aangepast format.