11 juli 2012

Speeddate een succes

Spirit organiseerde op 17 juli een speeddate.

Het onderdeel Jeugdmaatschappelijk werk verzorgde een speeddate voor medewerkers van Spirit en collega-organisaties met als doel om de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking te verkennen en verder uit te bouwen. Ruim 80 professionals kwamen op de speeddate af. En zoals dat bij een speeddate gaat, kwam bij een enkele groep het gesprek wat traag op gang, terwijl andere groepen niet uitgesproken raakten.

De speeddate bood een mooie inkijk in wat er allemaal mogelijk is in de zorg aan jeugdigen en gezinnen. Daarbij was het niet alleen interessant om te horen wat collega’s uit verschillende sectoren aan zorg bieden. Aanwezig van buiten Spirit waren onder andere Vangnet Jeugd, Jellinek, Lijn 5, MEE, Opvoedpoli, politie, jongerenloket DWI, samenwerkingsverband VO en de WSG. Het was ook mooi om te constateren wat een rijkdom aan programma’s, interventies en projecten wij binnen onze eigen organisatie hebben.

Tijdens de afsluiting werden onder het genot van een borrel nog de nodige visitekaartjes en foldermateriaal uitgewisseld.